Pepito- venkovní vytápěná nádrž na roztavený živočišný tuk.

17.06.2020 00:57

Na venkovní nádrži byla nainstalována LPS dle projektu a provedena revize. Dále pak provedena elektroinstalace pro míchadle na nádrži a instalace slaboproudých měření výšky hladiny pomocí radarového a tlakového snímače a měření teplot v roztaveném tuku. A hlídání havarijního maxima.