Novinky

Pepito- venkovní vytápěná nádrž na roztavený živočišný tuk.

17.06.2020 00:57
Na venkovní nádrži byla nainstalována LPS dle projektu a provedena revize. Dále pak provedena elektroinstalace pro míchadle na nádrži a instalace slaboproudých měření výšky hladiny pomocí radarového a tlakového snímače a měření teplot v roztaveném tuku. A hlídání havarijního maxima.

Stolní tenis Sadská-osvětlení

17.06.2020 00:33
Osvětlení herny stolního tenisu v přísálí v objektu sokolovny Sadská pro oddíl stolního tenisu. Byla provedena montáž LED osvětlení na základě požadavku osvětlenosti dle pravidel pro soutěž ve stolním tenisu.

Osvětlení herny stolního tenisu Nymburk Remanence

22.02.2019 02:03
Na této zakázce pro město Nymburk byla realizována výměna osvětlení z výbojkového na LED svítidla na základě výpočtu. Řešila se jak úspora energie, tak lepší osvětlenost herny. 

Montáže vyvolávacích systémů

22.02.2019 01:42
Ve spolupráci s dodavatelem VS firmou Kadlec elektronika, instalujeme vyvolávací systémy. Foto z MÚ Mladá Boleslav.

Nové odběrné místo pro kostel v Hořátvi

22.02.2019 01:38
Realizace nového odběrného místa pro kostel v Hořátvi. Vystavění elektroměrového sloupku, nového přívodního vedení a výchozí revize.

Nový odběr elektřiny fy. Sedldekor

22.02.2019 01:33
Realizace nového odběrného místa pro výrobní stroje firmy s nepřímím měřením, nový přívod z TRF, osazení rozvaděče s nepřímím měřením. 

Přívody pro vstřikovací lisy pro AIS Automotive

21.02.2019 22:54
Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 jsme se podíleli na instalaci nových vstřikovacích lisů a rozvaděče technologií, jejich montáží a zapojením přívodů na straně lisů a na straně RH1 a RH2 vč. revizí.  

Oprava stroje šerografie pro diagnostiku vad pneumatik

03.08.2018 06:33
Na stroji SDS byla provedena výměna kabeláže pro řízení a silové rozvody motorů a kabely pro kameru.    

Úprava rozvaděče RH pro technologie.

02.08.2018 08:17
Dle projektu byla provedena pro firmu AIS Automotive úprava rozvaděče RH.

Instalace přívodního vedení pro lisy

02.08.2018 08:01
Pro firmu AIS Automotive jsme provedli instalaci přívodů pro vstřikovací lisy KM 65,KM 200, KM 500.
1 | 2 >>