Novinky

Stolní tenis Sadská-osvětlení

Osvětlení herny stolního tenisu v přísálí v objektu sokolovny Sadská pro oddíl stolního tenisu. Byla provedena montáž LED osvětlení na základě požadavku osvětlenosti dle pravidel pro soutěž ve stolním tenisu.

Pepito - venkovní vytápěná nádrž na roztavený živočišný tuk

Na venkovní nádrži byla nainstalována LPS dle projektu a provedena revize. Dále pak provedena elektroinstalace pro míchadle na nádrži a instalace slaboproudých měření výšky hladiny pomocí radarového a tlakového snímače a měření teplot v roztaveném tuku. A hlídání havarijního maxima.

Přívody pro vstřikovací lisy pro AIS Automotive

Koncem roku 2018 a začátkem roku 2019 jsme se podíleli na instalaci nových vstřikovacích lisů a rozvaděče technologií, jejich montáží a zapojením přívodů na straně lisů a na straně RH1 a RH2 vč. revizí.

Osvětlení herny stolního tenisu Nymburk Remanence

Na této zakázce pro město Nymburk byla realizována výměna osvětlení z výbojkového na LED svítidla na základě výpočtu. Řešila se jak úspora energie, tak lepší osvětlenost herny.

Nový odběr elektřiny fy. Sedldekor

Realizace nového odběrného místa pro výrobní stroje firmy s nepřímím měřením, nový přívod z TRF, osazení rozvaděče s nepřímím měřením. 

Více zde: https://www.premosfk.cz/novinky/

Nové odběrné místo pro kostel v Hořátvi

Realizace nového odběrného místa pro kostel v Hořátvi. Vystavění elektroměrového sloupku, nového přívodního vedení a výchozí revize.

Oprava stroje šerografie pro diagnostiku vad pneumatik

Na stroji SDS byla provedena výměna kabeláže pro řízení a silové rozvody motorů a kabely pro kameru.

Úprava rozvaděče RH pro technologie

Dle projektu byla provedena pro firmu AIS Automotive úprava rozvaděče RH.

1 2 >